تاسیس کارخانه ی جدید گروه صنعتی نیرو موتور

سرمایه گذاری و احداث واحد تولیدی توسط گروه صنعتی نیروموتور در راستای نیل به اهداف عالیه اقتصادمقاومتی
گروه صنعتی نیروموتور درجهت تحقق اهداف سیاست های اقتصادمقاومتی اقدام به ساخت کارخانه ای جدید در زمینی به مساحت 68/000 متر مربع و زیر بنای 56/000 مترمربع با ظرفیت سالیانه تولید 500/000 دستگاه را نمود.تاخواست ملت ایران را درخصوص بومی سازی کامل کلیه اجزاء موتور سیکلت علی الخصوص ،انجین را تحقق بخشید. امید آن است در آینده ای بسیار نزدیک از طراحی ابتدائی تا تولیدانبوه را به صورت کامل بومی شده در میهن عزیزمان شاهد باشیم.همچنین گروه صنعتی نیروموتور درتعاقب اقدامات فوق ، مبادرت به احداث کارخانه باطری سازی در سالنی به مساحت 3700 مترمربع وبا ظرفیت اسمی تولید 1500 دستگاه در روز نموده تا با تولید انواع مختلف باطری منجمله اسیدی وMF وغیره، ضمن تأمین نیازکشور، اقدامی درعرصه قطع وابستگی چرخ تولید کشوربه خارج وهمچنین صرفه جوئی ارزی وایجاد اشتغال بیشتربرای نیروی کارکشور بنماید.
روابط عمومی گروه صنعتی نیروموتور