جلسه ی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت برگزار شد.

x

Theme Settings

×