Slide

موارد مهم برای نگهداری باتری

 • اصلی ترین موارد که باعث ضعيف و کوتاه شدن عمر باتری می شود به شرح ذیل است:
 • باتری بطور کامل تخلیه نشود. بهترین حالت زمانی می باشد که از ۴۰% ظرفیت باتری استفاده شده است سپس باتری شارژ شود.
 • از شارژر استاندارد همراه موتور برقی استفاده شود و در صورت استفاده از شارژر های دیگر جریان شارژ بیش از 2-3 آمپر نباشد.
 • قرار دادن باتری در مجاورت گرمای زیاد .
 • سولفاته شدن سر باتری ها.
 • درست عمل نکردن شارژ باتری ها.
 • نگهداری باتری در شرايط بدون شارژ برای مدت طولانی.

شرایط نگهداری باتری

 • در مواقعی که قصد استفاده نکردن از موتور برقی خود بیش از یک هفته را دارید حتما موتور برقی به شارژر استاندارد خود متصل باشد.
 • هر ماه یک بار پست باتری ها چک شود و از وضعیت سولفاته شدن آن اطمینان حاصل گردد.
 • هیچگاه دو قطب باتری با یکدیگر اتصال ندهيد.
 • هر زمان باتری ها شستشو شد حتما قطب های باتری خشک شوند.
 • اتصالات موتور برقی را چک کنید و در صورت شل بودن سفت و محکم شوند.
 • از روشن کردن چراغ های موتور برقی در زمان های بی مورد (عدم حرکت موتور برقی) جلوگیری شود.

عدم توجه به موارد بالا و نگهداری باتری در شرایط نامناسب باعث کاهش طول عمر باتری می شود که ممکن است پس از چند ماه مجبور به خرید باتری تازه شوید.